องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข้อบัญญัติ 62.pdf)ข้อบัญญัติ 62.pdf719 kB193
Download this file (ประกาสข้อบัญญัติ62.pdf)ประกาสข้อบัญญัติ62.pdf436 kB72