เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสำนักงตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2561.pdf)งบแสดงฐานะการเงิน-ปี-2561.pdf985 kB81
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง.pdf844 kB85
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0002.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0002.pdf660 kB76
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0003.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0003.pdf793 kB76
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0004.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0004.pdf572 kB60
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0005.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0005.pdf460 kB53
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0006.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0006.pdf603 kB60
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0007.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0007.pdf2016 kB64
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0009.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0009.pdf931 kB63
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0010.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0010.pdf1327 kB75
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0012.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน-จาก-สตง_0012.pdf1116 kB63
Download this file (รายจ่าย-ปี-2561.pdf)รายจ่าย-ปี-2561.pdf1520 kB67