เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประเมินพึงพอใจ.pdf)ประเมินพึงพอใจ.pdf1355 kB40