นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข้อบัญญัติ 63.pdf)ข้อบัญญัติ 63.pdf191 kB105