ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไปสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จำนวน 1อัตราผุ้ที่สนใจสามารถยื่นขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2562(ในวันและเวลาราชการ)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

- ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สอบครู 1.pdf)สอบครู 1.pdf211 kB50
Download this file (สอบครู 2.pdf)สอบครู 2.pdf230 kB62
Download this file (สอบครู 3.pdf)สอบครู 3.pdf250 kB63
Download this file (สอบครู 4.pdf)สอบครู 4.pdf88 kB55
Download this file (สอบครู 5.pdf)สอบครู 5.pdf158 kB62
Download this file (สอบครู 6.pdf)สอบครู 6.pdf256 kB67