การติดต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ที่อยู่:
หมู่ 8 ตำบลสองห้อง
เมือง
บุรีรัมย์
31000
โทรศัพท์:
044666452
โทรสาร:
044666453

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคล ประชาชนทั่วไป แจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง โดยสามารถยื่นผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อื่น ๆ ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง
2. ทางจดหมาย ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
3. ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ - Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. ตู้รับฟังความคิดเห็น
5. ผู้บังคับบัญชา หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. อื่นๆ (เพจเฟสบุ๊ค อบต.สองห้อง)