เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประเมิน-อบต.สองห้อง-2.pdf)ประเมิน-อบต.สองห้อง-2.pdf2583 kB29