ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สองห้องได้ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข้อบัญญัติ64.pdf)ข้อบัญญัติ64.pdf1406 kB19