ตามประกาศ อบต.สองห้อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสรรหาเป้นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2562

บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สอบครู ศพด..pdf)สอบครู ศพด..pdf0 kB230