องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559