ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัยโดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.สัญชาติไทย

2.อายุระหว่าง 2.5 – 4ปี

3.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

เอกสารที่ใช้

1.ทะเบียนบ้านเด็ก

2.บัตรประชาชนบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง

3.สูจิบัตร

4.สมุดสุขภาพเด็กหน้ารับวัคซีน

5.บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้พามาสมัครด้วยตนเอง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในวันที่ 28 เมษายน 2564 มอบตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศศพด.ตลาดชัย.pdf)ประกาศศพด.ตลาดชัย.pdf0 kB53