ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ประกาศรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 โดยกำหนดวันและเวลาในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558