องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

กำหนดเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559