ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจำนวน 1ตำแน่งประกอบด้วย

             * พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1อัตรา

โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โยวิธีสอแบสัมภาษณ์) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (hr-ประกาศสอบสัมภาษณ์.pdf)ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์0 kB73