ด้วยองค์การบริารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4โครงการประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป้นราคากลางค่าก่อสร้างในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ราคากลาง-9.pdf)ราคากลาง-9.pdf1811 kB89