ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ได้ผู้ที่เสนอราคาและได้คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศผู้ชนะ2.pdf)ประกาศผู้ชนะ2.pdf755 kB87