ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงคันห้วยลงหินคลุกบ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ราคากลาง เป็นเงิน 334,500.- บาท(สามแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tor คันห้วย.pdf)tor คันห้วย.pdf389 kB39
Download this file (ราคากลาง ปรับปรุงห้วย.pdf)ราคากลาง ปรับปรุงห้วย.pdf1144 kB39