ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการจ้างปรับปรุงคันห้วยแสงลงหินคลุก บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

  • วงเงินงบประมาณ 317,000.-บาท
  • ราคากลาง 334,500.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2562  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ปรับปรุงคันห้วยแสง-ลงหินคลุก-ม.10.pdf)ปรับปรุงคันห้วยแสง-ลงหินคลุก-ม.10.pdf539 kB53