ตามประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แด่ บริษัทไทยออโต้ฟลีทจำกัด(ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 925,000.-บาท(เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศผู้ชนะ-รถพยาบาลฉุกเฉิน-กระบะ.pdf)ประกาศผู้ชนะ-รถพยาบาลฉุกเฉิน-กระบะ.pdf135 kB38