ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินงบประมาณ 500,000.-บาท

ราคากลาง 500,000.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2563  ระหว่างเวลา 11.00น.  ถึงเวลา 12.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร.pdf)เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร.pdf1004 kB25