เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านสองห้อง หมู่ที่ 11  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (money11.pdf)ราคากลางเสริมทางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.11191 kB191