ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างดำเนินโครงการจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย

  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านกิจสมบูรณ์
  • โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระเดื่อง
  • โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข บร.ถ.169-02 ตอนที่ 2(ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) เส้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีทอง

ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้ผู้เสนอราคาและได้รับคัดเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf1086 kB111