ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล้กก่อนวัยเรียนบ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ได้ผู้ที่เสนอราคาและได้คัดเลือกเป็นที่เรียบ้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CCF10042561.pdf)CCF10042561.pdf93 kB90