ด้วยอบต.สองห้องได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบรหารส่วนตำบลสองห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจึงขอประชาสัมพันธ์แผนผังการให้บริการในช่องทางต่างๆ  รายละเอียดตามเอสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (คู่มือ 1.pdf)คู่มือ 1.pdf628 kB71
Download this file (คู่มือ 2.pdf)คู่มือ 2.pdf670 kB71
Download this file (คู่มือ 3.pdf)คู่มือ 3.pdf619 kB70
Download this file (คู่มือ 4.pdf)คู่มือ 4.pdf578 kB72
Download this file (คู่มือ 5.pdf)คู่มือ 5.pdf702 kB72