ตามประกาศอบต.สองห้องลงวันที่ 1 พ.ค.61 เรื่อง การสรรหาและลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พ.ค.61 ไปแล้วนั้น

บัดนี้อบต.สองห้องได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผุ้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศ_0001.pdf)ประกาศ_0001.pdf657 kB441