ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยสามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่  http//goo.gl/e2rtny

https://drive.google.com/file/d/1IOIHaVuMokwtla0kOIiqNwM4KH1KTKhP/view?fbclid=IwAR0gkw5Q7k_apFv1aOC2szWYY-uhS3krlmHJ_jelXXpo7fCZvfWHBA-DR2E