เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.สองห้อง ประจำเดือน พฤษภาคม2562 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สขร.พ.ค.62.pdf)สขร.พ.ค.62.pdf130 kB268