ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านตลาดชัย เพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาของเด็กเล็ก ซึ่งมีอายุระหว่าง 2.5 –4ปี โดยมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลสองห้อง 

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ตลาดชัย.pdf)ตลาดชัย.pdf1168 kB38