เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สองห้อง ประจำปี2562 และผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สรุปรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี62.pdf)สรุปรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี62.pdf303 kB104