ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้จัดทำแผนโครงการและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศใช้แผนกองทุน.pdf)ประกาศใช้แผนกองทุน.pdf0 kB150