ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อเป้นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์การบราหรส่วนตำบลสองห้อง และเพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (แผนพัฒนาการศึกษา.pdf)แผนพัฒนาการศึกษา.pdf286 kB53