นายกระเดื่อง บำรุงแคว้นรองนายก อบต.สองห้องเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการแปรรูปกล้วย(การทำกล้วยเบรคแตก กล้วยปาปิก้า กล้วยอบเนย) เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามกรอบรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน 9ดี ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม