ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้หมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะต้องทำการเลือกตั้งใหม่ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องขอประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพร้อมของผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการสมัคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (S__ใบตรวจสอบ2.jpg)แบบตรวจสอบ2418 kB313
Download this file (S__ใบตรวจสอบ3.jpg)แบบตรวจสอบ3448 kB303
Download this file (Sใบตรวจสอบ 1.jpg)แบบตรวจสอบ1348 kB298