ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้หมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 จะต้องทำการเลือกตั้งใหม่ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (pr z5.1.pdf)ผถ 11548 kB51