ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ให้เป็นไปตามระเบียบฯและให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการในตำบลสองห้องได้อย่างถูกต้อง

องค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้องจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ อาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องอย่างพร้อมเพียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกาศนี้

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CamScanner 11-15-2564 10.17.pdf)report15-11-2564455 kB111