องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคืการบริหารส่วนตำบลสองห้องได้ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข้อบญญัติ 61 แผ่นที่ 2.pdf)ข้อบญญัติ 61 แผ่นที่ 2.pdf151 kB6
Download this file (ข้อบัญญัติ 61 แผ่นที่ 1.pdf)ข้อบัญญัติ 61 แผ่นที่ 1.pdf484 kB5