เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม 2560 – กันยายน 2560) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ผลดำเนินงานไตรมาส 4.pdf)ผลดำเนินงานไตรมาส 4.pdf367 kB5