ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (แผนดำเนินงานประจำปี 61.pdf)แผนดำเนินงานประจำปี 61.pdf2263 kB4