ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น

1. สรุปคำย่อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2. สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 5เรื่องฯลฯ

เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข่าวสาร.pdf)ข่าวสาร.pdf915 kB204
Download this file (ข่าวสาร1.pdf)ข่าวสาร1.pdf909 kB134
Download this file (ข่าวสาร2.pdf)ข่าวสาร2.pdf893 kB131
Download this file (ข่าวสาร3.pdf)ข่าวสาร3.pdf906 kB135
Download this file (ข่าวสาร4.pdf)ข่าวสาร4.pdf758 kB136