เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข่าวสาร.pdf)ข่าวสาร.pdf455 kB134
Download this file (ข่าวสาร1.pdf)ข่าวสาร1.pdf755 kB135