• ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจำนวน 2ตำแน่งประกอบด้วย

  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1อัตรา
  • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป            จำนวน 1อัตรา

   

                        ผู้ใดมีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่ สำนักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2561(ในวันและเวลาราชการ)

  **ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

  **วันเวลาสถานที่สอบ  6 มิถุนายน 2561

  **ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 12 มิถุนายน 2561

 • รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf666 kB135
Download this file (2.pdf)2.pdf769 kB162
Download this file (3.pdf)3.pdf719 kB130
Download this file (4.pdf)4.pdf216 kB117
Download this file (5.pdf)5.pdf558 kB115
Download this file (6.pdf)6.pdf689 kB120
Download this file (7.pdf)7.pdf208 kB134