เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (สรุป1.pdf)สรุป1.pdf492 kB138
Download this file (สรุป2.pdf)สรุป2.pdf645 kB109
Download this file (สรุป3.pdf)สรุป3.pdf672 kB99
Download this file (สรุป4.pdf)สรุป4.pdf654 kB102
Download this file (สรุป5.pdf)สรุป5.pdf806 kB102
Download this file (สรุป6.pdf)สรุป6.pdf579 kB99
Download this file (สรุป7.pdf)สรุป7.pdf687 kB105