ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CamScanner 01-24-2566 10.29.pdf)ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี66784 kB186