ข้อมูลพื้นฐาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ได้ผู้ที่เสนอราคาและได้คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ม. 8.pdf)ม. 8.pdf1009 kB246