ติดต่อ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
188 หมู่ที่ 8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044 6166452 โทรสาร 044666453
เว็บไซต์ http://www.songhong.go.th
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง