ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจำนวน 1ตำแหน่งประกอบด้วย
-พนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน- 6 ตุลาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ)
  • **ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่7 ตุลาคม 2565

    **สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

  •  

    **สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในวันที่26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ที่ทำการองค์การบริาหรส่วนตำบลสองห้อง

  • **ประกาศผลการสอบคัดเลือก 31 ตุลาคม 2565

  • รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (teacher.pdf)ประกาศรับสมัครครู ศพด757 kB236