เพื่อการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างเสริมความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.169-10 (บ้านม่วงน้อย-บ้านไสยา)  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (2.pdf)ราคากลาง คสล บ้านม่วงน้อย - บ้านไสยา61 kB33