ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1 - 67 (1).pdf)ประกาศห้าเผาจังหวัดบุรีรัมย์385 kB27